Hamar Musikkorps anno 1898
Gardistene med ladde gevær... og Bjørn Flyen og Trond Brenne med ladde klarinetter!!!! (Kongsberg 1991) +glimt fra Bremen Tattoo 1990 (se linker neste side hvis filmene ikke vises)
klarinettdrill.mp4
klarinettdrill.mp4
1898 langsom marsj.mp4
1898 langsom marsj.mp4
1898 kringle med tragisk utgang.mp4
1898 kringle med tragisk utgang.mp4

Made in RapidWeaver