C.V.

img_0533-3


Navn: TROND BRENNE
Adresse: Furuvegen 21N
2320 Furnes
Telefon: privat 93 03 85 85
E-post:
epost@trondbrenne.no
Hjemmeside:
www.trondbrenne.no,
www.klarinetten.no

Født:
03.11.1952 i Sarpsborg
Sivilstatus: skilt, - 2 barn (Einar f.89 og Inga f.93)UTDANNING:
1975-1976: Årskurs II i musikk (MkII) Bergen Pedagogiske Høgskole
1972-1975: 3-årig musikklinje og almenlærerutdanning ved Hamar Lærerskole
1972:
Eksamen artium ved engelsklinjen Sarpsborg Gymnas


YRKESPRAKSIS – HOVEDYRKER:

Alle stillinger følger skoleåret 01.08 til 31.07 dersom ikke annet er angitt.


01.12.2019
01.06.2019——————————15.08.2013
-31.05.2019
Pensjonist
AFP-pensjonists


Rektor / virksomhetsleder i Nesodden Kulturskole
01.01-2012- 04.10-2013
Korpsbygger. Nasjonal stilling med hovedoppgave å lede NMFs arbeid med musikkopplæring og skolekorpsdirigentopplæring.
01.01.2010 –31.12-2011
Musikkonsulent i NMF Viken 100% (50% utleid til NMF Hedmark/Oppland for 2010 og 2011)
2009
Nasjonal musikkonsulent i NMF 100% 01.10.-31.12.09
2009
Konst. Daglig leder i NMF Vest (NMF Hordaland og NMF Rogaland) 19.06-01.10.09
1.11.06- 19.06.09
Daglig leder i Norges Musikkorps Forbund – NMF Nordvest (233 korps ca 8500 medl. I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane)
1995-01.11.2006
Rektor ved Molde Kulturskole 100% (Molde musikkskole til 2003) (inkl adm/ped ledelse av de utøvende musikkfag ved studieretning for Musikk.Dans Drama , Molde vg skole.) ca 30 årsverk- ca 1000 elever.
1994-95
Rektor ved Kjeverud Skole, Stange kommune, 100 % 4-delt barneskole med SFO. Ca 8 årsverk – 70 elever
1993-94
Høgskolelærer ved Hamar Lærerhøgskole , 40%
1993-94
Adjunkt ved Stange v.g. skole musikklinjen, 30%
1993-94
Music Manager/Sound editor LOOC (kunstløp OL-94 )
01.01.92-28.08.93
Musikkskoleinspektør i Hamar Kommune 100%
01.08.84-01.01.92
Rektor i Vang kommunale Musikkskole. 100% ( ca 13 årsverk, ca 350 elever.)
1980-84
Klarinettpedagog / korpsdirigent i Stange Musikkskole.100%
1978-80
Regionsmusiker for Rikskonsertene,Nordmøre -100% (produsert og gjennomført ca 150 skolekonserter).Klarinettlærer i Kristiansund Musikkskole og musikertjeneste i Kristiansund Symfoniorkester/Operaen inngikk i stillingen,
1976-78
Adjunkt ved Tindlund Ungdomsskole, Tune Kommune.100%
01.10.70-23.06.71
1.klarinettist i Forsvarets Distriktsmusikkorps,Østlandet, Halden, 100 %.YRKESPRAKSIS -BISTILLINGER:

De fleste dirigentstillingene* og arbeid innen fritidskulturlivet er utført som næringsdrivende, registrert i Brønnøysundregisteret:
”Trond Brenne -Musiker- og musikkpedagogiske tjenester - org. nr. 979 228 244”


2016-2022
Dirigent for Nordre Aker Janitsjar
2016
Prosjektdirigent for Lambertseter Ungdomskorps jan-mars

2015-16
Dirigent for Norwegian Travelling Band
2011-2015
Dirigent for Voksen skoles musikkorps
2011
Prosjektdirigent Nord-Odal Hornmusikk jan-april
2009-10
Prosjektdirigent for Oslo Postorkester 6 mnd. Nannestad Janitsjar 5 uker
2008-09
Dirigent for Musikkorpset Tempo ca 20%
2005-09
Dirigent for Haukås Skolekorps 20%
2003-05
Dirigent for Molde Janitsjar 23%
1998-03
Dirigent for Musikkorpset Tempo, Kristiansund ca 20%
1995-98
Dirigent for Molde Janitsjar 23%
1993-94
Dirigent / musikalsk leder i Vang Skolekorps / Hamar Musikkskole 22 %
1993-94
Øvingslærer for dirigentstudiet ved Østlandets Musikkonservatorium (timelærer)
1993-94
Praksisveileder (timelærer) for dirigentelever ved Toneheim Folkehøgskole
1992-95
Dirigent for Brøttum Musikkforening 22%
1994-95:
Dirigent Elverum Janitsjarkorps ca 15 %
1992-94
Konsulent på timebasis for Vestlandsforskning i EURIS-prosjektet (faglig vurdering og klassifisering av partitur – European Reperetoir Information System)
01.08.91
-01.12.93
Musikkonsulent i Hedmark Musikkrets i 20 % stilling (frikjøp 1 dag pr uke fra Vang/Hamar Musikkskole)
1991-93:
Dirigent Nord-Østerdal Ungdomskorps ca 8%
1989-92
Dirigent i Hamar Musikkorps 20 %
1987-89:
Konsulent på timebasis for Norges Musikkorps Forbund opplærings og undervisningsprogram.
Ide og utforming av Fagplaner og kursopplegg S-kurs.)
1991/92:
d.s. ved revidering av fagplaner
1989-91:
Dirigent Hedmark Kretskorps ca 8 %
1988-89:
Dirigent Glåmdal Distriktskorps ca 8%
1986-87
Timelærer, klarinett hovedinstrument, Toneheim Folkehøgskole. 30 %
1986-87:
Dirigent Jømna/Heradsbygd Musikkforening ca 15%
1981-1984:
Norges Musikkorps Forbund: Kursrevideringsutvalget timelønnet
1981-82:
Dirigent Hedmarkbygdenes Musikkforbundes kretskorps ca 5%
1980-85:
Dirigent Stange Janitsjarorkester ca 20%
1978-
Dommer i Norges Musikkorps Forbunds konkurranser. Bl. a. dømt ca 30 konkurranser hvorav mer enn 10 NM-finaler
1978-80
Adjunkt ved musikklinjen på Atlanten videregående skole, Kristiansund, 33 %
1979:00:00
Dirigent Kristiansund Ungdomskorps ca 10%
1978-79:
Dirigent Ynglingeforeningens Musikkorps, Kristiansund ca 15 %
1978
Timelærer i klarinettspill i Sarpsborg komm. musikkskole 8%.
1977-78:
Dirigent Hafslundsøy skoles musikkorps ca 18%
1976-78:
Dirigent Sarpsborg Ungdomskorps ca 20%
1976-78:
Frilans musikkmedarbeider i Sarpsborg Arbeiderblad
1973-1984:
Musikalsk leder ved alle sommermusikkskoler og dirigentkurs i Østfold
1973-75:
Frilans musikkmedarbeider i Hamar Dagblad
1975-76:
Dirigent Vaksdal Musikklag ca 15 %
1975-76:
Dirigent Årstad Musikkorps, Bergen ca 18 %
1974-75:
Dirigent Gaupen Musikkforening ca 18%
1973-75:
Dirigent Rena Janitsjarkorps ca 18%
1973-74:
Dirigent Hamar Janitsjarskoles Juniorkorps ca 15 %
1972:
Dirigent Varteig Skoles Musikkorps ca 17%
*Også vært fast dirigent i flere korps og orkester som del av hel stilling i musikkskolene i Kristiansund, Stange, Vang og Hamar (se oversikt på vedlegg)


Diverse ( - fram til ca 2010)

Annen praksis, feriejobber o.l:
I skole/studietiden hadde jeg også bistillinger som instruktør/dirigent, samt produksjonsarbeid ved A/S Borregaard, Østfoldmeieriet, hjelpemann hos Grønnsakshandler, avisbud i Sarpsborg Arbeiderblad og Aftenposten, samt arbeid i min fars kolonialforretning.

Lillehammer-OL -94:
- Etter forespørsel, påtok jeg med arbeidet som "leder, musikk" («music manager/sound editor» -ansvarlig for all musikkavvikling og leder for lyd- og musikkstaben) ved trenings og konkurranseavviklingen for kunstløp under OL-94, inkludert 2 testarr. i 92 og 93. Engasjementet,som var delvis lønnet og delvis som frivillig, omfattet ialt 63 hele dager. (700-900 timer). Hadde også hovedansvar for regien ved Oppvisningen.
Var i den forbindelse også på studietur i LOOC-regi under VM i Praha,våren -93.

Lærebokforfatter:
- "Klarinetten" ( Tonika Musikkforlag 1976)

Fagplaner:
- Ansvarlig for ideer,innhold og utforming i Norges Musikkorps Forbunds "Fagplaner for instrumentalundervisning" samt "Håndbok for kursarrangører" og “NMFs Spillekurs".

Prosjektleder: bl.a
- i Vang/Hamar for det 3-årige prosjektet "Spillopp" i 5 utvalgte kommuner.
- Medlem av Molde Kulturarena, Molde kommunes styringsgruppe for kulturformidling i skoler og barnehager.
- Også lokal styringsguppe for M&R fylkes «Kulturniste»
- Leder av evalueringskurs for lærere i videregående skole på Håholmen 1997. Arr KIM med deltagere fra de 6 nordligste fylker i Norge.
- Også i ledergruppa for eksamenskurs for lærere i vg skole i M&R 1998

Data:
- Er daglig bruker av program innenfor tekstbehandling, regneark,presentasjon og databaser. Har utarbeidet flere egne databaseprogram for å dekke flere aspekter ved daglig bruk i administrasjonen av to ulike skoleslag.
- Var ansvarlig for server/nettverk og var webmaster for hjemmesiden til Molde kulturskole og har egen hjemmeside
www.trondbrenne.no

Bakgrunn i administrasjon og ledelse: bl.a
-Rektor/virksomhetsleder i Nesodden kulturskole 2013-2019
-Daglig leder i NMF Nordvest i nær 3 år, så konstituert daglig leder i NMF Vest 3,5 mnd 2009 og igjen 1,5 mnd I NMF Nordvest i 2010.
-Rektor ved Molde Musikkskole (inkl adm/ped ledelse av de utøvende musikkfag ved studieretning for Musikk.Dans Drama , Molde vg skole. I 2003 ble skolen utvidet til kulturskole med bl.a. bilde,film,teater og litteratur
- rektor ved Kjeverud Skole (4-delt barneskole) i Stange kommune 1994-95
- rektor i Vang kommunale musikkskole fra starten i 1984 til kommune sammenslåingen 1/1-92.
- inspektør i Hamar kommunale musikkskole 1992-93
- formann i Hedmark Musikkskoleråd 2 år
leder for fagkonferanser og rektormøter i NOMU - Hedmark
- styremedlem i Hedemarken Ungdomssymfoniorkester (HUSO) 6 år.
-i utdanningen ved MKII - Bergen Ped.høgskole var et av hovedfagene "Administrasjon og ledelse"

Administrativ bakgrunn i fritidsmusikklivet: bl.a
- prosjektgruppe for oppretting av Sang og Musikkråd i Sarpsborg Kommune -1 år
- nestformann Hamar Ungdomskorps 1 år
- styremedlem Østfold Ungdomsorkester 1 år
- sekretær Kristiansund Symfoniorkester 1 år
- kretsstyremedlem Hedmark Musikkrets 1 år
- musikkutvalgets formann Hedmark Musikkrets 1 år
- en rekke fagkonferanser i Norges Musikkorps regi siden 1977, både som deltager og foreleser.
- medlem av Molde Musikkråd i 1 år
- medlem av styringsgruppe for Møre & Romsdal Symfoniorkester
- leder kulturskoledagene i Molde 2005 (landsomfattende)
- initiativtager og leder av Nordvestkonferansen( NMF, NMR, Norsk kulturskoleråd)

Kurs / seminar / lederopplæring: bl.a.
- «Ledelse i 2001» lederopplæring i kulturskoler arr av NMoK og KPMG.
- Skoledirektørens kurs i adm. og ledelse, Gausdal 1985, 1987, 1988 og 1989.
- Vang Skolestyres LIS-kurs i perioden 1988-92.
- Vang Kommunes lederopplæringskurs siden 1989-92.
- LUIBASS, ledelsesutvikling i Stangeskolene.
- flere lederutviklingsseminar og fagkurs i Kommunenes Sentralforbund/NOMU`s regi.
- Sivilforsvarets lagførerkurs.
- Norges Musikkorps Forbund/Nordisk Amatørmusikunions dirigentkurs D1-D2 og D3,med stipend til USA for beste norske resultat i 1975
- Studieturer ang kulturskoler i Amsterdam 1999, Wien 2000, Finland 2005.
- Ledelse i kulturskolen (Norsk kulturskoleråd/ Høgskolen I Volda) 2002-4 med 5 todagers samlinger
-flere kurs og ledersamlinger i Molde kommune
-flere kurs og ledersamlinger i Norges Musikkorps Forbund

Fagforeningsarbeid: bl.a
- Kommunetillitsvalgt for Norsk Skolelederforbund i Molde kommune 2000-2005
- fast møtende varamann til styret i Norsk Skolelederforbund Møre og Romsdal 2001-2006
-flere kurs i NSLF og KS regi
- gjennomført flere lokale forhandlinger som medlem av forhandlingsutvalget for Romsdal.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver