CV-TILLEGG

En ikke helt oppdatert
OVERSIKT OVER BAKGRUNN OG ERFARING I YRKE OG FRITID.


Lærebok/artikkel-forfatter  o.l.  
I samarbeid med Aksel Farstad skrevet boka "Klarinetten", en lærebok om klarinetten og klarinettopplæring, Tonika Musikkforlag i 1976.

Flere artikler i fagtidskrifter som f.eks Bedre Korps, Korpsavisa o.l.

Utvikling av sentrale fagplaner og undervisningsopplegg for NMF.

Musikkanmelder i Hamar Dagblad 1975.

Frilans musikkmedarbeider i Sarpsborg Arbeiderblad 1976-78.

Under  arbeid ved en lang rekke dirigentkurs, har jeg utarbeidet et 130-siders kompendium som bl.a er trykt opp ved musikkskolen i Stange.

Fagplanarbeid/undervisningsopplegg:
Jeg var medlem av NMFs kursrevideringsutvalg for M-kurs i 1982-84.
I perioden 1987-89 var jeg hovedkonsulent for Norges Musikkorps Forbunds nye opplærings- og undervisningsprogram. Mitt ansvar var utøverdelen, som omfatter utøverkursene (S-kurs)
og NMFs Gradssystem, som er komplette fagplaner for instrumental-opplæring for blåseinstrumenter. 
Jeg var senere også konsulent for NMF ved revideringen av disse fagplanene og har fått  forespørsel om å være konsulent/forfatter  ved utarbeidelse av emnehefter for dirigentutdanningen.

Prosjektledelse: Helhetlig  musikkopplæring:
Bl.a. med bakgrunn i fagplanarbeidet,  ble jeg i 1990 uttatt som prosjektleder for "SPILLOPP".   5 kommuner i Norge er plukket ut til å delta i et nyttforsøksprosjekt om Helhetlig musikkopplæring, bl.a omtalt i Stortingsmelding nr 40 -93 "...vi smaa, en Alen lange." Dette er et 3-årig prosjekt som Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norsk Musikkskoleråd (NOMU) har tatt initiativ til og som omfatter grunnskolen, musikkskolen og fritidsmusikklivet.. Kommunenes Sentralforbund og Grunnskolerådet, sammen med Norges Sang og Musikkråd, Musikk i skolen, FUD-departementet, NMF og NOM var styringsgruppe for prosjektet. 

Senere mange lederoppgaver som rektor

Dirigent:
Kordireksjonseksamen og orkesterdireksjonsundervisning fra lærer-skolene i Hamar og Bergen.
Norges Musikkorps Forbunds dirigentkurs D1,D2 og D3.
Etter NMFs dirigentkurs D3 i 1975,  fikk jeg et stipend for beste resultat til Purdue University, Lafayette, Indiana - USA.
Her ble jeg etter prøvespill blandt 95 klarinettister plassert som konsertmester i Honors Band og ble tildelt The National Band Associations diplom for  "excellence in performance and leadership".
Jeg underviste også en gruppe studenter i dirigering her.
Oppdrag for Operaen Kristiansund
Dirigert musikaloppsetninger
Har lang praksis som dirigent for symfoniorkester og korps.(oversikt vedl.)

Dirigentlærer:
Undervist ved nærmere 30 dirigentkurs i NMF siden 1975.
Sensor ved eksamener ved en rekke kurs og skoler , bl.a. ved Toneheim Folkehøgskole.
Praksislærer  i direksjon ved Østlandets Musikkonservatorium.

Instrumentalist:
Mine hovedinstrumenter er klarinett og bassklarinett.
Som 17-åring fikk jeg permisjon fra gymnaset da jeg ble tilbudt vikariat som klarinettist i FMKØ, Halden.   Etter dette vikariatet ble jeg tilbudt tilsvarende i Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo,men takket nei for å fullføre gymnaset.  Etter artium, ble jeg nok en gang kontakt av FSMK, Oslo om permanent stilling (et år senere også fra Marinemusikken), men hadde i mellomtiden kommet inn på lærerskolen.  Jeg prioriterte derfor utdanningen, både utfra egen interesse og i forhold til den usikkerhet som var omkring forsvarsmusikkens framtid på dette tidspunkt.
Biinstrument er saxofon og delvis piano og i en periode hadde jeg undervisning på waldhorn hos Fred Johannessen i Harmonien,Bergen.
Jeg var med å starte Hamar Klarinettkvartett i 1972 og spilte der til 1975.

Sommerkurs:
Fra 1973 har jeg bygd opp og vært undervisningsleder ved Sommer-musikkskolen i Østfold Krets av Norges Musikkorps Forbund.  Hver sommermusikkskole hadde utøverkurs, instruktørkurs og dirigentkursmed gjennomsnitt 5 kurs pr år  (ca 180 elever, 25 lærere og ca 2600 undervisningstimer pr år).  
For dette arbeidet som jeg avsluttet i 1984, har jeg mottatt Østfold Krets` fortjenestemedalje.

Har tilsammen arbeidet mer enn 50 uker på sommerkurs i flere kretser og regioner.

Jeg har også arbeidet som klarinettlærer og dirigentkursleder over store deler av  landet.

Dommer:
Videre har jeg gjennomført NMFs dommerkurs, og er mye brukt som dommer i musikkonkurranser over hele Norge, og har dømt ca 60 konkurranser, hvorav mer enn 10 NM-finaler.

Korpsdireksjonsundervisning hos:
Trevor Ford, Norges Musikkorps Forbund
Børge Wagner, Odense Symfoniorkester
prof. Henk van Lijnschooten, Nederland
Dr.comm. Donald W Stauffer, United States Navy Band

deltatt på seminar og kurs hos bl.a.:
John P Paynter, Goefrey Brand, Frederick Fennell, James Ployhar, John Edmundson, Earl Benson, Warren Benson, Philip Jones, Hermann Baumann ,Ole Kristian Ruud.
STUDIETURER:
Korarbeid og musikkopplæring i ungarske skoler, Kodaly–systemet. Budapest/Kesckemet,
Ungarn 1973
Korturer med seminar i Malmø og København  1974
Seminar hos John Paynter, York University og kommunale musikkskoler ILEA, London 1976
Barneoperaseminar med Peter Kay, Bergen 1975
Kulturskoler m.m. i Amsterdam 1999
Musikk- og kulturskoler I Wien 2000
Kultur i Finland 2005
Midwest Band and Orchestra clinic
ClarinetFest
… og mye, mye mer


Diverse opplysninger:
aktiv speider i 8 år  i 7. Sarpsborg KFUM
deltok på Jazz Workshop ved Purdue University,Indiana i 1975.
har spilt saxofon i Hamar Lærerskoles Storband i 2 år.
utarbeidet covertekst til FMKØ`s LP ´"På Vakt"
har fungert som øvingslærer  for elev fra Østlandets Musikkonservatorium og er engasjert ved                gjennomføringen av praksisopplegg for dirigentstudiet  ved ØMK 1993/94.
Har NMFs dommerkurs og deltatt på flere dommerkonferanser.
Vært sensor ved en rekke dirigentkurs
Gjesteforeleser i korpsmetodikk / direksjon ved  musikklinjene ved Hamar Lærerhøgskole og
Bergen Ped. Høgskole,. (ble innstilt som beste norske søker /nr. 2 totalt , til timelærerstilling i Korpsmetodikk ved Norges Musikkhøgskole i 1983).
Undervist en gruppe studenter i direksjon ved Purdue Summer Music Camp
Purdue University, Lafayette,Indiana USA  1975
dirigent og produsent for Brøttum Musikkforenings CD :"Norsk Musikk for Brass Band"-1993
initiativtaker og planlegger for en rekke kurs og seminar innen Hedmark Musikkrets
ledet musikk og lydavdelingen under kunstløp OL-94, samt prøve -OL /Piruetten i 1992.1993
produsent for musikalen GREASE ved Molde vgs 1998
produsent og dirigent for JESUS CHRIST SUPERSTAR i Molde 2002
dirigent for prosjekt ved åpningen av Bjørnsonhuset i Molde 2002
dirigent for EMIL OG PIPPI ved operaen i Kristiansund 2002
konferansier ved en rekke konserter og konkuranser, bl.a under flere NM for korps
konferanseansvarlig ved ulike fagkonferanser
… og mye, mye mer


Hobbyer:
    Fotografering
    Amatørmusiker i symfoniorkester og korps
    Båtliv (mens jeg bodde på Nordvestlandet)
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver