DIRIGENTKURS mm


Her er en 134 siders pdf som kan værer nyttig for instruktører, dirigenter og andre interesserte.

Dette er et produkt av undervisning på 25 D1 og D2-kurs i NMF-regi fra 1976 og framover.
Her er både egenprodusert stoff og ting som er hentet fra andre.

F.eks
-dirigentens oppgaver
-dirigentteknikk
-ordlister
-besetningsoversikter
-bilder og forklaringer av slagverksinstrumenter
-transponering
-transponeringstabeller
-besetning- og balanseoversikter
-greptabeller
-stemming og intonasjon
-korpsplanlegging (besetninger, kopiering, arkiv)
-oppstillinger
-primavistaøvelser
-partiturlesing
mm

pdf-filen er på ca 9 Mb
klikk på bildet for nedlasting

nyttig-for-dirigenter-dirigentkurs


På siden http://www.klarinetten.no/Nedlastinger/
finner du også en del nyttig stoff

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver