Gamle bildeminner

Sarpsborg Guttemusikkorps bilder 1971

Sarpsborg Guttemusikkorps bilder 1971