Gamle bildeminner

Guttemusikken bilde Gøteborg 1971

Guttemusikken bilde Gøteborg 1971