Gamle bildeminner

m langt hår på 70-tallet

m langt hår på 70-tallet