Gamle bildeminner

klassebilde Sannesundsveien skole

 klassebilde Sannesundsveien skole