Gamle bildeminner

Sarpsborg Guttemusikkorps en 17.mai

Sarpsborg Guttemusikkorps en 17.mai