Gamle bildeminner

klarinettlærer 1971

klarinettlærer 1971