Gamle bildeminner

NASOL-orkester 1972

NASOL-orkester 1972