Gamle bildeminner

Morten og Trond 1977

Morten og Trond 1977