Gamle bildeminner

i robåt ved Tangen 1981

 i robåt ved Tangen 1981