Gamle bildeminner

blåjakke i Guttemusikken

blåjakke i Guttemusikken