Gamle bildeminner

i fugleparken 1982

 i fugleparken 1982