Gamle bildeminner

dirigent på 70-tallet

dirigent på 70-tallet