Gamle bildeminner

Leif Arne Pedersen og Trond - duett på en klarinett

Leif Arne Pedersen og Trond - duett på en klarinett