Gamle bildeminner

Festspillene i Bergen 1976

 Festspillene i Bergen 1976