Trond Brenne h2017 ret
Trond Brenne startet sin musikalske løpebane i Sarpsborg Guttemusikkorps og Sarpsborg Janitsjarkorps.
17 år gammel ble han ansatt som 1.klarinettist i FMKØ.
Senere tok han lærerutdanning ved musikklinjene på Hamar og Bergen . Han har arbeidet som lærer i grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, lærerhøgskole og musikkonservatorium.
Brenne har mer enn 25 års erfaring som rektor i grunnskole, musikkskole og kulturskole.
Han har arbeidet som regionsmusiker , i NMF som musikkonsulent, daglig leder og korpsbygger , utarbeidet fagplaner og kursopplegg m.m.. Han har jobbet 55 uker på sommerkurs og dømt nærmere 60 konkurranser, bl.a. flere NM.
Utgitt boka ”Klarinetten” .

Brenne har lang erfaring som dirigent for janitsjarkorps og brassband og har også dirigert symfoniorkester.

visittkortmini blå ramme