Disse sidene er flyttet til www.klarinetten.noHer har jeg samlet en del stoff for klarinettister. Disse er brukt på gruppeprøver, seminar, privatundervisning osv Noen er selvforklarende, for å få full nytte av de øvrige, bør man ha vært tilstede der disse er gjennomgått og prøvd. Man kan også se på listen som en slags "bestillingsliste" for seminar e.l. ( som f.eks T3)

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver