Disse sidene er flyttet til www.klarinetten.no

P.S:

Boka “Klarinetten” er fortsatt i handelen. Norsk Musikkforlag har overtatt rettighetene fra Tonika.