BAKGRUNN I SYMFONIORKESTER  OG KOR:

 

tb-m-klarinettene-glossy-8943

UTØVER:

Medlem
• Borg Symfoniorkester (Sarpsborg Musikkforening)          1969-72 + 1976-78
• Hamar Orkesterforening                                                    1972-75 + 1981-82
• Hamar Orkesterforenings Juniororkester                            1972-75 
• Bergen Lærerskoles Orkester                                             1975-76
• Kristiansund Symfoniorkester (1 år som sekretær)             1978-80
• Østfold Ungdomsorkester       (1 år som styremeldem)      1976-78
• Hedmark Kammerorkester tils. 4 år i perioden:                   1985-1993
Romsdalsorkesteret          tils. 6 år i perioden:                  1995-2009
Universitets symfoniorkester, Oslo. Vikar fra 2010 fast fra 2019-


Prosjekt, vikar etc:

 • Operaen I Kristiansund: Nabucco, My Fair Lady, La Boheme, Kizmet,1978-2009
 • OIK Sinfonietta:  My Fair Lady
 • Molde operaselskap:   Sommer i Tyrol
 • Kristiansund Symfoniorkester          flere produksjoner     1995-2009      
 • Symfoniorkester i Molde Domkirke 1998 og 2006 Haydn: Die Schöpfung                                               
 • Ålesund Symfoniorkester   17.-mai festkonsert           2008
 • Operaen i Kristiansund  ”PrimaVista-vikar”  Maskeballet  2009  
 • Oslo Symfoniorkester    Ekstramusiker på bassklarinett og klarinettvikar på flere prosjekter 2009- dd
 • Romerike Symfoniorkester.   Vikar og ekstramusiker på flere konserter2010-2011 +2016, 2017, 2018
 • Studentersamfundets symfoniorkester Tr.heim -vikar 2012
 • “Torshov Maratonorkester”          -Flere prosjektseminar
 • Universitetets Symfoniorkester, Oslo vikariat, prosjekt og ekstramusiker 2010-dd
 • Østfold Symfoniorkester ekstramusiker bassklarinett
 • Bærum Symfoniorkester
 • Oslo Musikerkollektiv, prosjektorkester Mahlers 4., Romeo & Juliet m.m.
 • Musikalorkester: Kristina från Duvamåla, 2016
 • Scenario. Musikal innspilling "A Christmas Carol" 2017
 • Musikalorkester: Chess, Lillestrøm 2018
 • Scenario. Musikal innspilling "The Pajama Game" 2020
 • Norges Musikkhøgskoles orkester. Operaprosjekt 2022
 • Norges Musikkhøgskoles Øvingsorkester, konsert 2022
 • Spellemann på taket, Lærenskog Hus 2022KURSORKESTER:
• Deutsch–Schandinawische Musikwoches Sinfonieorkester  1976
• NASOL–KURS: ukes vinter- og sommerkurs: dir. Karsten Andersen 1972
       dir. Tom Klausen / Arne Novang, dir. Prof. Miltiades Caridis  1978
       dir. Arne Novang 1980
• NORGES UNGDOMSORKESTER 1981                     

ORKESTERINSTRUKTØR:
      Blåseinstruktør ved NASOLs vinterkurs på Lillehammer 1981
 ORKESTERDIRIGENT:
•       Bergen Lærerskoles Orkester                                            1975-76 valgfag MKII
•       Bønes Strykeorkester                                                         1975-76 valgfag MkII
•       Østfold Ungdomsorkester                                                  1977-78 visedirigent
•       Kristiansund Musikkskoles Juniororkester ,                      1979-80 fast dirigent
•       Kristiansund Symfoniorkester                                            vikariat
•       Orkester ved strykeseminar i Romsdal 1999                     prosjektdirigent
•       Operaen i Kristiansund 2002                                              dirigent familieforestillinger
•       Molde vgs MDD: Jesus Christ Superstar                            2002:  12 forestillinger

 
PRAKSIS I KOR:
•       Utøver:                                           7 år i forb. med skole og studier
•       Solosangundervisning;                   Kirsti Kværneng 2 år,   Lillaba Lund 1 år
•       Kordireksjonsundervisning:           Sigmund Kvamme, Leland B. Saetern, Rolf Sævik 

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver