TB m klarinettene glossy-8943
BAKGRUNN I SYMFONIORKESTER  OG KOR:
 UTØVER:
Medlem
• Borg Symfoniorkester (Sarpsborg Musikkforening)          1969-72 + 1976-78
• Hamar Orkesterforening                                                    1972-75 + 1981-82
• Hamar Orkesterforenings Juniororkester                            1972-75 
• Bergen Lærerskoles Orkester                                             1975-76
• Kristiansund Symfoniorkester (1 år som sekretær)             1978-80
• Østfold Ungdomsorkester       (1 år som styremeldem)       1976-78
• Hedmark Kammerorkester tils 4 år i perioden:                   1985-1993
•  Romsdalsorkesteret          tils 6 år i perioden:                   1995-2009

Prosjekt, vikar etc:
 • Operaen I Kristiansund:                 i perioden:                   1978-2009
 • Nabucco, My Fair Lady, La Boheme, Kizmet,
 • OIK Sinfonietta:  My Fair Lady
 • Molde operaselskap:   Sommer i Tyrol
 • Kristiansund Symfoniorkester          flere produksjoner     1995-2009      
 • Symfoniorkester i Molde Domkirke
 •       Mozart:Requiem                                                          1998 og 2006
 •       Haydn: Die Schöpfung                                               
 •       Ålesund Symfoniorkester   17.-mai festkonsert                  2008
 • Operaen i Kristiansund  ”PrimaVista-vikar”  Maskeballet             2009  
 • Oslo Symfoniorkester                                                        2009- dd
 • Ekstramusiker på bassklarinett og klarinettvikar på flere prosjekter
 • Romerike Symfoniorkester.                                               2010-2011 +2016
 • Vikar og ekstramusiker på flere konserter
 • Studentersamfundets symfoniorkester vikar Oslo Domkirke 2012
 • “Torshov Maratonorkester”          -Flere prosjektseminar
 • Universitetets Symfoniorkester, Oslo div. vikariat
 • Østfold Symfoniorkester prosjekt
 • Bærum Symfoniorkester
 • Oslo Musikerkollektiv, prosjektorkester Mahlers 4.KURSORKESTER:
• Deutsch–Schandinawische Musikwoches Sinfonieorkester  1976 påsken
• NASOL–KURS: ukes vinter- og sommerkurs: dir. Karsten Andersen 1972
      dir. Tom Klausen / Arne Novang, dir. Prof. Miltiades Caridis  1978
      dir. Arne Novang 1980
• NORGES UNGDOMSORKESTER 1981                     

ORKESTERINSTRUKTØR:
      Blåseinstruktør ved NASOLs vinterkurs på Lillehammer 1981
 ORKESTERDIRIGENT:
•       Bergen Lærerskoles Orkester                                             1975-76 valgfag MKII
•       Bønes Strykeorkester                                                         1975-76 valgfag MkII
•       Østfold Ungdomsorkester                                                  1977-78 visedirigent
•       Kristiansund Musikkskoles Juniororkester ,                      1979-80 fast dirigent
•       Kristiansund Symfoniorkester                                            vikariat
•       Orkester ved strykeseminar i Romsdal 1999                     prosjektdirigent
•       Operaen i Kristiansund 2002                                              dirigent familieforestillinger
•       Molde vgs MDD: Jesus Christ Superstar                            2002:  12 forestillinger

 
PRAKSIS I KOR:
•       Utøver:                                           7 år i forb. med skole og studier
•       Solosangundervisning;                   Kirsti Kværneng 2 år,   Lillaba Lund 1 år
•       Kordireksjonsundervisning:           Sigmund Kvamme, Leland B. Saetern, Rolf Sævik